Beca de 6 mesos (20 h/set) d’iniciació a la recerca en Supercomputació & Intel.ligència Artificial

El departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC, en el marc de les BEQUES SANTANDER-UPC INIREC , obre una beca per col.laborar amb el grup High Performance Computing per treballar en temes relacionats en supercomputació i intel.ligència artificial.

Candidats/candidates: Estudiants/estudiantes interessats en colaborar en projectes de recerca al nostre grups d’investigació. Depenent dels resultats del treball dins la beca es podrá usar com a part inicial del treball TFG o TFM si fos del seu interés (però no es pot fer tot el TFG o TFM dins el marc d’aquesta beca atès els calendaris).  És imprescindible estar matriculat durant aquest curs 2020/2021.

Tasques a realitzar: Donar recolçament a tasques de desenvolupar, evaluar i anàlisi del comportament de aplicacions Deep Reinforcement Learning en clusters de supercomputació. Participació activa com un membre més del grup interaccionant amb l’equip de recerca que porta aquest tema d’investigació.

Horari: La beca és de 20 hores setmanals amb horari flexible per poder compatibilitzar amb els estudis que s’estiguin cursant.

Import de la beca: L’import mensual de la beca serà de 525 Euros.

Periode presentació de sol.licituds: 22/02/21 – 28/02/21* (pendent confirmar data finalització del termini, però s’aconsella enviar la proposta per a ser evaluada el més aviat possible).

Coneixements part del candidat/candidata:

Imprescindibles:

  • Nivell alt de programació en Python
  • Coneixements bàsics de estadística
  • Coneixements bàsics de Deep Learning a nivell teòrics i pràctic (TensorFlow/PyTorch)
  • Domini de l’anglès tècnic oral i escrit

Es valorarà:

  • Coneixements de Reinforcement Learning
  • Coneixements de paral.lelisme i sistemes distribuïts
  • Coneixements d’infraestructures basades en GPUs

Passos previst per presentar la sol.licitud: Enviar un correu electrònic a jordi.torres@upc.edu amb  (a) CV (màxim 2 pàgines y en pdf), (b) adjunta l’expedient acadèmic (versió pdf) i (c) una carta expressant motius i objectius per voler aquesta beca. Amb aquesta informació us contestarem de l’encaix del vostre perfil en l’oferta de beca i l’estimació de les possibilitats que teniu d’obtenir-la atès que és una convocatòria competitiva.

Si sou candidats/candidates a la beca: Com a conseqüència de l’acord amb el Banc de Santander, les persones candidates hauran de fer obligatòriament una doble inscripció: A través de la UPC en el link Detalls de la convocatòria que és per on es gestionarà, i a través de Becas Santander Investigación | UPC de inicio a la Investigación (INIREC) (becas-santander.com). 

Durada de la beca: La durada inicial de l’ajut és de 5 mesos, (del 01/04/2021 al 30/09/2021, sense comptar el mes d’agost, en ser inhàbil), prorrogable 1 mes més (del 01/10/2021 al 31/10/2021), sempre i quan la persona beneficiaria presenti matrícula del curs 21/22, a partir del mes de setembre.

Detall de la convocatòria: BEQUES SANTANDER-UPC INIREC