Transformers

Transfer Learning: La democratització dels Transformers

La llibreria Hugging Face posa els Transformers a l’abast de tothom (versió anglesa d’aquesta publicació a Medium) Ja hem vist que les xarxes neuronals Transformers son actualment la tecnologia dominant en l’àmbit del processat de llenguatge natural, podent-se usar en tasques com classificació, extracció, generació, etc. Per exemple, permet classificar un text en funció de …

Transfer Learning: La democratització dels Transformers Read More »

Transformers: La nova joia del “Deep Learning”

(versió anglesa d’aquesta publicació a medium) La major part del nostre temps ens comuniquem en llenguatge natural, és a dir, en text no estructurat, ja sigui escrit o parlat. Per aquest motiu, des de fa molts anys s’està treballant per aconseguir que les màquines comprenguin aquests textos no estructurats i n’extreguin la informació rellevant. És …

Transformers: La nova joia del “Deep Learning” Read More »

How to Take Advantage of the New Disruptive AI Technology Called Transformers

Starting in 2017, Transformers have facilitated impressive progress in the field of deep learning. Many of us consider Transformers to be the most important development in recent years and with the greatest potential in the area. For this reason, I believe that it is worthwhile for us to be watchful of their progress. Transformers were …

How to Take Advantage of the New Disruptive AI Technology Called Transformers Read More »