Final Master Projects:

Informatics Engineering Final Master Project

 • ALBERTO POU QUIRÓS Automatic differentation in probabilistic machine learning with variational methods 2017
 • XUNYU LIN Unsupervised Video Representations Learning for Activity Recognition 2017
 • FRANCESC SASTRE CABOT Estudi d’escalabilitat d’algorismes Deep Learning a infraestructures de computació d’altes prestacions 2017
 • GONZALO PERICACHO SÁNCHEZ Retroespective event detection from tweets thorugh MR-DBSCAN in Spark 2016 15:30 (codirecció Joan Capdevila)
 • ANDREA FERRI OBJECT TRACKING IN VIDEO 2016 (codirecció Xavier Giró i Nieto)
 • MAURICI YAGÜES GOMÀ IMAGE RECOGNITION WITH DEEPLEARNING TECHNIQUES AND TENSORFLOW 2016
 • FERRAN SELLÉS MOMPART Aplicación web para el inventario de equipos informáticos del BSC 2016 (codirecció Javier Bartolomé)
 • LEONEL CRUZ DE LA CRUZ DEPLOYMENT OF A LEARNING LAYER OVER SPARK MIDDLEWARE INCHE MARENOSTRUM SUPERCOMPUTER 2016 (codirecció Rubèn Tous)
 • ALBERT CALVO IBAÑEZ Deployment de Spark en el Supercomputador Marenostrum III 2016
 • BORJA ARIAS NAVARRO Uso y adaptación de un sistema de Deep Learning para analisis de imagenes en un Supercomputador 2016
 • MAURO GÓMEZ PARADA SOCIAL MEDIA ANALYTICS USING APACHE SPARK APPLICATION TO MARKET RESEARCH 2016 11:00 (codirecció Rubèn Tous)
 • HUGO PERIS BESPIN Desenvolupament de servei DNS intel·ligent 2010
 • LEJANDRO SÁNCHEZ GRAELLS Integration of a job completion accounting system in a HPC environment by extending a workload manager 2015 
 • Real-time location analytics on Spark: Migrating and extending existing Storm and Hadoop based use-cases for crowd location analytics to Spark, ALESSANDRO ENRIQUE CHACON, 25/06/2014 (coadvisor Rubèn Tous)
 • Implementation of YARN Application Master for Apache Drill, PETER GRMAN, 25/06/2014
 • Multimedia Big Data Computing for trend detection, OMAR IVÁN SULCA CORREA, 28/04/2015
 • Inferring Latent User Atributes in Streams on Multimodal Social Data Using Spark, ALESSIO CONESE, 29/04/2015 (coadvisor Rubèn Tous)
 • Resource Management  on Cloud systems  with Machine Learning, Zhenyu Fang. July 2010. (coadvisor Ricard Gavaldà)
 • Towards Cloud Energy Efficient Resource Scheduling, Ferran Julià. February 2010. (coadvisor Jordi Guitart)
 • Building a Generic Stress Tool for Server Performnace and Behaviour Analysis, Ada Casanovas Leon. September 2008. (coadvisor Javier Alonso)
 • Self-Defense and Self-Managing on Networks for Traffic Economization, Josep Ll Berral Garcia, July 2008. (coadvisor Ricard Gavaldà)
 • The Green Evolution of EMOTIVE Cloud, Alexandre Vaqué Brull, September 2011. (coadvisor Jordi Guitart)

Informatics Engineering Final Project Informatics Engineering:

 • Pla de capacitat i rendiment d’una aplicació basada en MQSeries, OSCAR DOMENECH ROIG, Juliol 2007
 • Sistema d’admissió de clients autoadaptatiu en un entorn web, JOSEP LLUÍS BERRAL GARCÍA, Juny 2007
 • Modificación del contenedor de GT4 para mejorar su rendimiento, ENRIC TEJEDOR SAAVEDRA, Julio 2006.
 • SemuBlue: Servidor de contenidos multimedia para dispositivos móviles, ALBERT ROVIRA MIQUEL, Julio 2006.
 • Moblog colaborativo con web services y PHP, NATALIA DOMINGO LLORENS, Febrero 2006.
 • Evaluación de GT4 y mejora de su rendimiento, FERRAN JULIÀ MASSÓ, Febrero 2006.
 • El rol de los Home Servers en la sociedad de la información, JORGE VELILLA VELASCO, Enero 2006.
 • Realización de un gestor de contenidos e implantación en el portal Aprender Gratis, JOSÉ M. PEREZ SEVILLA, Julio 2005.
 • Gestión de un parque informático distribuido, ANTONIO BERTRAN BELLIDO, Julio 2005.
 • Herramienta de monitorización de servidores Linux/J2EE, ROGER FONTCUBERTA MAS, Julio 2005.
 • Seguridad en los servicios web, SERGIO PEREZ CANALES, Junio 2005.
 • Desenvolupament d’un entorn PRE-OS mitjançant la plataforma PXE i REMBO-C, IVÁN JIMÉNEZ RODÀ, Junio 2005 (ponente).
 • Automatització de càrregues massives en un entorn NDS, SANDRA HERRERA PERARNAU, Junio 2005 (ponente).
 • Sistema de preventa para dispositivos móviles a través de web services RICARD PASCUAL PIJOAN, Febrero 2005 (codirector).
 • Creació d’espais d’aprenentatge en xarxes personals, MARC VALL-LLOSERA FERRAN, Febrero 2005.
 • Mòdul d’accés a bases de dades sobre una plataforma J2EE, IVAN BADIA MORALES, Enero 2005 (codirector).
 • Autosistema de control/vigilància via mòbil utilitzant Web Services, FRANCISCO JAVIER AMAYA SERVAN, Enero 2005.
 • Desenvolupament d’un MOBLOG usant web services amb Apache Cocoon i J2ME, JUAN GONZÁLEZ GARCÍA, Enero 2005.
 • Disseny i implementació de web services entre Pocket PC i PC mitjançant .NET i JAVA, NOU CASTELL, RAMON, Enero 2004
 • Estudi i anàlisi del rendiment d’aplicacions J2EE, BELTRAN QUEROL, VICENÇ, Enero 2004 (codirector).
 • Infrastructura necessària per a les xarxes personals, BARRIO GUERRERO, RUBÉN, Enero 2004.
 • Anàlisi de plataformes per a web services, GARCIA GARCIA, DAVID, Diciembre 2003.
 • Disseny i implementació d’una web dinàmica d’una APA amb tecnologies web , SALVADOR GARETA, RUBEN, Octubre 2003.
 • Plataforma d’aplicacions inalàmbriques georeferenciades, ROIG ABADIAS, ALBERT, Junio 2003.
 • Estudi de la interacció entre el servidor d’aplicacions i la BBDD. PALAU RUBIO, JORDI, Junio 2003.
 • Desenvolupament d’un disseny web extensible amb web services, SANCHEZ GUTIERREZ, SERGIO, Junio 2003.
 • Eina de suport a l’estudi analític del rendiment d’aplicacions ebusiness, LOPEZ PEREZ, MARC, Junio 2003.
 • Estudi de l’interacció del servidor d’aplicacions JBOSS amb les Bases de Dades , DELGADO ALCALA, JUAN, Junio 2003.
 • Monitorització de la gestió de memòria en aplicacions JAVA, MIEZA SUAREZ, IGNACIO, Febrero 2003.
 • Creació d’un entorn operatiu basat en web services, LOPEZ FERRERO, MANUEL, Febrero 2003.
 • Estudi del rendiment d’aplicacions J2EE en un multiprocessador, AGUILAR FRUTO, JAVIER, Febrero 2003.
 • Millores sobre TOMCAT v4.0 en un entorn multiprocessador LINUX, CARRERA PÉREZ, DAVID, Junio 2002.
 • Els DRM al Cinema Digital o com modelitzar les complexes relacions entre els seus actors, GUILLEN, JOSE, Febrero 2002.
 • Herramienta de análisis de aplicaciones Java, BARTOLOMÉ RODRIGUEZ, JAVIER, Junio 2001.
 • Operativa de valors per mercats internacionals SOLER PUIG, MARIA DOLORES, Junio 2001. (ponente)
 • Gestión de Recursos Humanos a través de un aplicativo groupware distribuido con workflow, PAREJO, JUAN M., Febrero 2001.
 • Comptabilitat analítica per a una empresa del sector de l’automoció VILA I CONDAL, VICTÒRIA, Febrero 2001. (ponente)
 • Eina de suport per a l’estudi d’aplicacions distribuïdes en JAVA, PÉREZ LÓPEZ, JUAN ANTONIO, Junio 2000.
 • Integració d’eines de profiling en Java, TERROBA MÁRQUEZ, JOSÉ LUIS, Junio 2000.
 • Extensió del llenguatge Java amb directives de paral.lelització, ALVES SUANA, FELIPE GUSTAVO, Junio 2000.
 • D’un entorn tancat a un entorn obert, LAVADO SÁNCHEZ, MARIA CARMEN, Febrero 2000.
 • Implantación Tecnologia Intranet en empresa, VALCARCEL GARCIA, PEDRO MIGUEL, Febrero 2000.
 • Intranet del cercle Fiber, FERRER TORRES, JOSEFA, Febrero 2000.
 • Laboratori de CASO no presencial, GUITART FERNANDEZ, JORDI, Febrero 2000.
 • Generació automàtica de formularis i pàgines Web, RIFA ROSELLO, MARTA, Juny 1999.
 • Gestor remot de web, LLANAS BERGUA, IVAN, Febrero 1999
 • Controlador d’accés a webs d’Internet , GRAELL PETCHAME, EUGENI, Junio 1998.
 • Centro de información sobre alcoholismo en internet, GARCIA MACIAS, CARLOS, Febrero 1997.
 • Sistema de Gestió/Explotació de catàlegs de Mobles Modulars per Internet, URGELL TAPIA, DANIEL, Junio 1996
 • Modul de suport a la transformació automàtica de codi per a arquitectures paral.leles. DE BENITO, RICARDO, juny 1996.
 • Monitorització d’alt nivell d’una xarxa novell netware. BURES AMAT, DAVID, Febrero 1996.