….

SUPERCOMPUTING and ARTIFICIAL INTELLIGENCE Research, Teaching and Science Communication

Professor at UPC Barcelona Tech
Senior Researcher at Barcelona Supercomputing Center

Prof. Jordi Torres
UPC Campus Nord, C6-217
C/ Jordi Girona, 1-3
08034 - BARCELONA

FEATURED INFORMATION

NUEVO LIBRO EN CASTELLANO
SOBRE aprendizaje por refuerzo

INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE POR REFUERZO Teoría y práctica en python

Deep Reinforcement Learning Explained

A series that gradually and with a practical approach will be introducing the reader in this exciting technology of Deep Reinforcement Learning.

FEATURED BLOG POSTS

Inteligencia Artificial
Jordi Torres

ClickNEWS (Castellano): Inteligencia Artificial y BSC

Disponible el nuevo número del ClickNEWS, el espacio digital de la FesTIbity, en el que puede encontrar una entrevista que me han hecho a propósito de temas como Inteligencia Artificial, el BSC y la tecnología en general. Además puede encontrar

Read More »
Inteligencia Artificial
Jordi Torres

ClickNEWS (Català): Intel.ligència Artificial i BSC

Disponible el nou número del ClickNEWS, l’espai digital de la FesTIbity, en el que podeu trobar  una entrevista que m’han fet a propòsit de temes com Intel.ligència Artificial, el BSC i la tecnologia en general. A més podeu trobar informació sobre

Read More »
Inteligencia Artificial
Jordi Torres

Què s’entén per intel·ligència artificial?

Què s’entén per intel·ligència artificial? Està traient els humans de l’equació? Comparteixo aquí la ponència a @CosmoCaixa per celebrar els 75 anys de l’editorial tècnica @Marcombo1 amb el suport de @BSC_CNS i @la_UPC. Moltes felicitats Marcombo!

Read More »
Inteligencia Artificial
Jordi Torres

Contributing writer on Medium: 500.000+ visits

Saint George’s Day is a beautiful moment to celebrate that I have published 40+ stories on Medium with more than half a million visits and also have been selected for some months as a Top Writer on topics such as

Read More »
Inteligencia Artificial
Jordi Torres

Ordinadors d’intel.ligència artificial a escala planetària

Que cada dia es requereixen “supercomputadors” més potents per executar aplicacions d’intel.ligència artificial (IA) és sabut per a qualsevol que hagi llegit sobre com s’entrenen els models d’IA actuals. Ara bé, havíeu sentit a parlar del terme de “supercomputador a

Read More »
Deep Learning
Jordi Torres

Practical Introduction to programming Artificial Intelligence

The next generation of Artificial Intelligence applications impose new and demanding computing infrastructures. How are the computer systems that support artificial intelligence? How to program it? New Practical Introduction to Programming Deep Learning on Multi-GPUs with TensorFlow during the [ONLINE] PATC

Read More »
Cloud Computing
Jordi Torres

Nuevo curso sobre Cloud Computing en la UPC

El próximo lunes 14 de febrero empieza una nueva edición del curso “Cloud Computing” en la Facultat d’Informàtica de Barcelona dentro del master universitario en INGENIERÍA INFORMÁTICA de la Universitat Politècnica de Catalunya, con la colaboración del Barcelona Supercomputing Center. Más

Read More »
Deep Learning
Jordi Torres

Transfer Learning: La democratització dels Transformers

La llibreria Hugging Face posa els Transformers a l’abast de tothom (versió anglesa d’aquesta publicació a Medium) Ja hem vist que les xarxes neuronals Transformers son actualment la tecnologia dominant en l’àmbit del processat de llenguatge natural, podent-se usar en

Read More »
Deep Learning
Jordi Torres

Transformers: La nova joia del “Deep Learning”

(versió anglesa d’aquesta publicació a medium) La major part del nostre temps ens comuniquem en llenguatge natural, és a dir, en text no estructurat, ja sigui escrit o parlat. Per aquest motiu, des de fa molts anys s’està treballant per

Read More »
Inteligencia Artificial
Jordi Torres

Deep Reinforcement Learning Explained

Content of this series in Medium This is a relaxed introductory series with a practical approach that tries to cover the basic concepts in Reinforcement Learning and Deep Learning to begin in the area of Deep Reinforcement Learning. UPDATE: Spanish

Read More »
Inteligencia Artificial
Jordi Torres

How to build a Deep Learning model in 10 lines

Cover photo by Alex Kotliarskyi on Unsplash     A Guide to quickly immerse yourself in Deep Learning This post will introduce the reader to the basics of neural networks through a case study that using only 10 lines of Python code

Read More »
Inteligencia Artificial
Jordi Torres

Cómo construir un modelo Deep Learning en 10 líneas

(tiempo de lectura: 20 minutos) [versión en inglés] [código en GitHub] Guía básica para sumergirse rápidamente en Deep Learning Este post presentará al lector los conceptos básicos de las redes neuronales a través de un estudio de caso que al

Read More »